සචින්ත නන්දුල බට්ටගොඩගේ තරුණ මහතාගේ අභාවය.
සචින්ත නන්දුල බටගොඩගේ තරුණ මහතා මීට දින කිහිපයකට පෙර ඇඩිලේඩ් හිදී හදිසියේම අභාවප්‍රාප්ත වී ඇති බව කණගාටුවෙන් දැනුම් දෙමු. ශ්‍රී ලංකාවේ සිට අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණි තරුණ මහත්මියකගේ ආදරනීය ස්වාමියා වන සචින්ත මහතාගේ දේහය ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතින අතර මෙය ඔවුන්ගේ පවුලට ඔබගේ කාරුණික ආධාරය සහ අනුග්‍රහය අත්‍යවශම මොහොතකි.
 
ඇඩිලේඩ් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාරය හරහා මේ සඳහා කටයුතු සුදානම් කර ඇති අතර කාරුණික ඔබගේ ආධාර පහත සඳහන් ගිණුම් අංකයට බැර කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. ඔබට හැකි පමණට මේ අවස්ථාවේදී සිදු කරන අධාරය බට්ටගොඩගේ පවුලට ඉමහත් සහනයක් වනු ඇත.
 
Ac Name: Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara
BSB – 035 039
AC# – 402592
Ref: Battagodage
 
ඇඩිලේඩ් හි වෙසෙන ශ්‍රී ලංකික සැමගේ හදපිරි සංවේගය එම පවුලට මෙසේ පලකර සිටින අතර, සසර පුරාවට මෙවන් අකල් මරණයකට පත් නොවේවා! සචින්ත නන්දුල බට්ටගොඩගේ තරුණ මහතාට නිවන් සැප ලැබේවා! 
තෙරුවන් සරණයි!
Passing of Mr Sachintha Nandula Battagodage
 
It is with great sorrow that we inform of the sudden passing of Mr Sachintha Nandula Battagodage few days ago in Adelaide. Sachintha is the beloved husband of an international student. His remains are being prepared to be sent to Sri Lanka and the Battagodage family would appreciate some financial assistance form the Sri Lankan community in Adelaide.
 
The Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara is planning a fundraiser to assist Battagodage family at this tragic sircumstance and your generous assistance is appreciated in advance. Donations can be sent to;
 
Ac Name: Adelaide Sri Lanka Buddhist Vihara
BSB – 035 039
AC# – 402592
Ref: Battagodage
 
We convey our deepest condolences to the Battagidage family and may Mr. Sachintha Nandula Battagodage attain supreme nibbana!